Kirker, klostre og dejlige kroer i det historiske Sønderjylland

Kirker, klostre og dejlige kroer i det historiske Sønderjylland med Duruflés Requiem i Løgumkloster Kirke ved Sønderjyllands Symfoniorkester og afskedsmiddag på Etablissement Knapp.

Et ophold på Agerskov Kro og Sønderjyllands Seniorhøjskole

                                                                                                                   11. - 15. oktober

UDSOLGT - FOR VENTELISTE RING 2016 1322

Kursusleder: Højskoleforstander Annemarie Morris og højskolelærer Jimmi Ekløv


Kursuspris: 5.000,-kr. for dobbeltværelse/ 5.500,- kr. for enkeltværelse. Prisen er alt inkl. undtagen drikkevarer. Alle værelser på Agerskov Kro har eget bad og toilet. Som dagelev er prisen 2.500,-kr for alt undtagen overnatning og morgenmad samt drikkevarer. UDSOLGT - FOR VENTELISTE RING 2016 1322

Dagsprogram:


Mandag d. 11. oktober

14.30

Fællestransport fra Vojens Station, hvor vi afhenter med egen gratis bus. Husk tilmelding


15.00 - 16.00

Indkvartering på værelserne på Agerskov Kro og velkomstkaffe. Agerskov Kro er i 2020 for sjette år i træk udvalgt som årets hotelvinder blandt Small Danish Hotels


18.00

Middag


19.30

Velkomst og introduktion til ugens program ved Annemarie Morris og Jimmi Ekløv i Agerskov Kros ”Riddersal”


 

Tirsdag d. 12. oktober


07.30 - 09.00

Morgenmad


09.15

Vi spadserer den korte vej til Agerskov Kirke.  Omkring år 1200 stod en vældig kirke færdig i Agerskov. Kirkens mure var sat i stenkvadre. Kirken havde skib, kor og apsis. Apsis var udvendig udsmykket med flotte søjler. Kirken havde mindst 3 indgange. En i nord siden til kvinderne, en i syd siden til mændene og en i koret til præsterne. Lige indenfor kirkedøren stod døbefonden på en lille forhøjning. Langs væggen i skibet var en stenbænk. I triumfvæggen var der to nicher, som har rummet sidealtre. Kirkens højalter var et stort stenbord, som stod i apsis. Stenalteret er gemt under træpanelet på det nuværende alter. Allerede omkring år 1300 er Agerskov kirke blevet for lille. Koret og apsis bliver revet ned og det nuværende kor af næsten dobbelt størrelse bliver bygget. Præsteværelset mod nord og hvælvingerne bliver lavet samtidigt med ombygningen.

Hvælvene, der er spidsbuede, er således nogle af de ældste gotiske hvælv i Danmark


10.15

Vi fortsætter med bus til Toftlund Kirke. De ældste dele af kirken- skibet, koret og apsis er fra omkring år 1200.  Af betydning for dateringen er en udgravning i koret i 1953, hvor kirken gennemgik en større restaurering. Ved denne udgravning blev der fundet 14 mønter, hvoraf den ældste er en Ribe-pfennig. (1231-41). Mønterne rækker fra Valdemar II tid (1202-41) til Christian III (1503-59) samt enkelte fra nyere tid. Den ældste del af kirken er opført i romansk byggestil. Tårnet er sengotisk og opført et par århundreder senere. Det oprindelige tårntag var af Tørninglen typen med spir mellem fire spidsgavle, men dette spir blev så ødelagt under oktoberstormen i 1634 (Sankt Karens nat), at det senere måtte nedtages og blev erstattet af et sadeltag. Tårnets blændinger og savskifter stammer fra Tørninglen spiret. Årstallet 1787 stammer fra en skalmuring. I 1968 gennemgik tårnet en restaurering, der tillod anbringelse af endnu 2 klokker. I 1912 blev kirkens våbenhus og sydside revet ned og kirken blev udvidet med en tilbygning bygget op dels af genanvendte granitkvadre, dels af teglsten. Tilbygningen er i tysk herregårdsstil og har tre parallelle sadeltage med gavle. Denne tilbygning giver kirken et helt unik udseende, men man skal om på kirkegården for at få oplevelsen. Den forbipasserende på hovedvejen opdager intet!


11.30

Vi fortsætter til Sønderjyllands Seniorhøjskole i Gram


12.30

Frokost i spisesalen på Sønderjyllands Seniorhøjskole


14.15

Sangtime med årstidens sange v/ organist Lasse Sørensen


15.30

Kaffe og kage i højskolens dejlige dagligstuer


16.00

Tilbud om en lille spadseretur i Gram Slotspark. Undervejs fortæller Jimmi Ekløv om slottets lange historie. Ønsker man ikke at spadsere kan man slappe af og nyde de smukke omgivelser på skolen


17.15

Vi kører tilbage til Agerskov Kro


18.30

Middag og kaffe. Herefter friaftenOnsdag d. 13. oktober


07.30 - 09.00

Morgenmad


09.10

Afgang med bus til Arrild Kirke


09.30

Organist og komponist Aksel Krogslund Olesen tager imod os og viser os kirken. Han vil også spille og synge for os


10.30

Vi fortsætter med bus til Øster Højst Kirke, som er bygget som en annekskirke til Løgumkloster Kirke


11.00

Vi besøger Øster Højst kirke, som er fra 1200 – tallet. Her skal vi bl.a. se den fine altertavle fra 1500-tallet og den smukke Mariafigur fra 1200-tallet


12.00

Vi spiser en dejlig frokost på Øster Højst Kro, som ligger i umiddelbar nærhed af kirken


13.30

Vi fortsætter turen for at besøge Dansk Klokkemuseum. Dansk Klokkemuseum har over 700 klokker af alle slags, lige fra store, gamle kirkeklokker og klokkespil til skibsklokker og dyreklokker fra alle steder i verden. Man må røre og spille på alt. Museet er udvidet med en støberibygning, hvor der støbes bronzeklokker, som kan købes


14.30 - 15.30

Vi besøger Dansk Klokkemuseum, hvor vi får en rundvisning


15.30

Vi kører med bussen tilbage til Agerskov Kro


18.30

Middag. Herefter friaftenTorsdag d. 14. oktober


07.30 - 09.00

Morgenmad


09.15

Afgang med bus til Burkal Kirke


10.00

Vi besøger Burkal Kirke som ligger ca. midtvejs mellem Tønder og Tinglev. Den første Kirke menes bygget ca. 1025. Kirken er romansk hovedsageligt af munkesten, hvidkalket og blytækket og består af apsis, kor og skib og den nuværende bygnings historie kan føres tilbage til omkring 1225. På trods af tilbygninger og ombygninger er der ikke bygget tårn.

I 1622 istandsættes kirken, bl.a. det inventar vi ser i dag: Loft, prædikestol og døbefont. Loftsmalerierne er tidsfæstet til ca. 1625. Altertavlen er fra 1622 og består af udskårne relieffer. I storfeltet gengives nadveren omgivet af otte mindre relieffer. Træskærerarbejdet, der er i alle enkeltheder, er fint udført, tilskrives det berømte ringerinckske værksted i Flensborg. Døbefonten med himmel stammer fra samme værksted.

Kirkerummet blev i 1715 udvidet med et pulpitur med plads til ca. 100 kirkegængere. Selve skibet blev udvidet mod vest i 1737. De to udvidelser var nødvendige, fordi sognets beboere var blevet grebet af den pietistiske bevægelse, som bl.a. præsten og salmedigteren H.A. Brorson prædikede i det vestlige Slesvig. Bevægelsen blev meget stærk i løbet af 1700-tallet. Især vakte præsten Christian Ambders landsbybeboernes interesse for Herrnhutismen, der fik hjemsted i Christiansfeld. Der dannedes et brødresocietet i sognet, som blev kaldt "Guds Have". Under rationalismen sygnede bevægelsen hen. Også de nationale vækkelser i begyndelsen af 1800-tallet svækkede den pietistiske bevægelse, også fordi landsbybeboerne i sognet blev tvunget til at vælge mellem dansk og tysk


11.00

Vi fortsætter turen til Bov Kirke


11.30

Vi besøger Bov Kirke. Ingen ved hvornår grundstenen til Bov Kirke blev lagt, det er højst sandsynligt sket indenfor det tidsrum, hvor der i Danmark blev bygget virkelig mange kirker, d.v.s. årene 1050-1250. Den slutning er fremkommet ved at sammenligne andre kirkebygninger fra den tid, hvor man mere sikkert kender kirkens alder. Kirken var naturligvis katolsk og blev indviet til Jomfru Maria. Der har primært kun været et kirkeskib og et kor. Koret har set lidt anderledes ud end i dag, idet man har fundet et fundament til en apsis øst for koret. Før år 1771 var der på alteret et nadverbillede. Desværre var degnen uforsigtig med alterlysene, hvorved det brændte


12.30

Vi spiser frokost på Bov Kro

Historien om Bov Kro er også historien om Hærvejen, den ældgamle vej ned gennem Jylland fra Viborg til Slesvig. Når studedriverne i fordums tid kom med deres store flokke af kvæg ad Hærvejen med kurs mod markederne i Holsten, var der behov for en rast. Allerede i 1566 fik Bov Kro kongeligt privilegium – som en af de allerførste kroer i Danmark. Det betød, at kromanden var pligtig til at sørge for overnatning til de vejfarende, men til gengæld fik han eneret på at fremstille brændevin og brygge øl.

I dag er studenes brøl for længst forstummet, men den sønderjyske gæstfrihed lever i bedste velgående på Bov Kro


14.00

Vi kører med vores bus tilbage til Agerskov Kro

Hjemkomst ca. 14.30. Eftermiddagen er til fri disposition


17.30

Middag på Agerskov Kro


19.00

Afgang med bus til Løgumkloster Kirke


20.00

Duruflés Requiem opføres af Sønderjyllands Symfoniorkester. Dirigent: Whitney Reader, Solister:

Nana Bugge Rasmussen, sopran Johan Reuter, baryton Kor: Filharmonisk Kor Korleder: Alice Granum

 Maurice Duruflé var blandt de franske komponister, der i maj 1941 blev bestilt af Vichy-regimet til at skrive ”udvidede værker” til en fast pris, såsom 10.000 franc for et symfonisk digt, 20.000 for en symfoni og 30.000 for en opera. Duruflé, som var bestilt til at komponere et symfonisk digt, besluttede at komponere et Requiem og arbejdede stadig med det i 1944, da regimet kollapsede. Han færdiggjorde værket i september 1947. Duruflés Requiem er dybt forankret i de gregorianske melodier fra ”Missa pro defunctis” – den gregorianske dødsmesse. Han satte den latinske tekst til Requiem-messen men valgte at udelade visse dele og strukturerede den i ni satser. Requiet blev oprindeligt udgivet i 1948 af det franske forlag Durand i en version for fire solister, kor og orgel. Ved koncerten opføres værket i sin senere videreudviklede form for kor, solister, og orkesterFredag d. 15. oktober


07.30 - 09.00

Morgenmad. Værelserne forlades efter morgenmad


09.30

Vi kører med bus til Løjt Kirke på det smukke Løjt Land


10.30

Vi besøger Løjt Kirke, som er en af Sønderjyllands smukkeste og mest imponerende kirker, med en storslået altertavle i europæisk særklasse. Herudover imponerer Jes Jessens billedbibel på pulpiturerne og det smukke riffelmaleri


11.15

Vi kører gennem det smukke Løjt Land til Etablissement Knapp, der ligger smukt i skoven


12.00

Vi spiser en udsøgt frokost på Knapp


14.30

Vi kører med vores bus tilbage til Agerskov Kro via Vojens station hvor vi er i god tid til togafgang kl. 15.30. Herefter vender bussen tilbage til Agerskov, hvorefter der er hjemrejse for resten af deltagerneDer tages forbehold for trykfejl samt ændringer i programmet