Kirker, Klostre og dejlige kroer

Kirker, Klostre og dejlige kroer i det historiske Sønderjylland. 

Et ophold på Hotel Skibelund Krat med Sønderjyllands Seniorhøjskole

                                                                                                                     05. - 09. juli

Kursusledere: Højskoleforstander Annemarie Morris og højskolelærer Jimmi Ekløv


Kursuspris: 5.000,-kr. for dobbeltværelse/ 5.500,- kr. for enkeltværelse. Prisen er alt inkl. undtagen drikkevarer. Alle værelser har eget bad og toilet.Dagsprogram:


Mandag d. 05. juli


14.30

Ankomst til Vojens Station, hvor vi afhenter med egen gratis bus. Husk tilmelding


14.00 - 16.00

Indkvartering på værelserne på Hotel Skibelund Krat og velkomstkaffe. 


18.00

Middag


19.30

Velkomst ved Annemarie Morris      


 

Tirsdag d. 06. juli


07.30 - 08.45

Morgenmad


09.00

Morgensamling  


10.00 

Afgang med bus mod Ballum og Ribe
Først kører vi ud mod det Sønderjyske marsklandskab, hvor vi skal se den smukke middelalderkirke i Ballum. Her er blandt andet en altertavle af Niels Larsen Stevns, og vi skal se Sorgager stenen, kendt fra Karen Blixens fortælling. Frokosten spiser vi på Ballum Slusekro, som blev opført i forbindelse med anlæggelsen af Ballum diget i 1914-15. Herefter kører vi til Danmarks bedst bevarede middelalderby, Ribe, hvor vi ikke bare skal se den smukke domkirke, men også Sankt Catherinæ Kloster, det gamle dominikanerkloster og hospital samt den velbevarede smukke klostergård. Vi skal også høre om Sankt Catherina brønden, som står midt på torvet foran kirken og Hein Heinsens nye skulptur af Sankt Ansgar


19.00

Middag. Herefter friaftenOnsdag d. 07. juli


07.30 - 08.45

Morgenmad


09.00

Morgensamling


10.00

Afgang med bus til Bovlund Frimenighed. Bovlund Frimenighed blev dannet i 1879, inspireret af Grundtvigs frihedstanker, og imod det tyske fremmedherredømme. Bovlund Frimenigheds kirke er bygget i 1896 - da bestod menigheden af 60 medlemmer - man købte en grund og fik arkitekten Andreas Berntsen fra Vallekilde Højskole og Vallekilde Valgmenighed til at tegne bygningen. Andreas Berntsen kom til Bovlund sammen med håndværkssvende fra Vallekilde Højskole, og med hjælp fra menighedens medlemmer lykkedes det at bygge kirken i løbet af sommeren 1896, så kirken stod klar til indvielse den 19. september, som den første frimenighedskirke i landsdelen. Kirken kunne dog på grund af de tyske myndigheders utallige hindringer først tages i brug efter fire år i 1900. I Bovlund Frimenighedskirke tager frimenighedspræst Steen Kaalø imod os og holder foredrag


12.00

Vi fortsætter turen til Sønderjyllands Seniorhøjskole i Gram, hvor vi spiser frokost kl. 12.30


13.30

Vi fortsætter vores tur til Nustrup Kirke


14.00

Vi besøger Nustrup Kirke, som er en af Domprovstiets største kirker. En markant og statelig kirke, der består af romansk skib, kor og apsis med to sengotiske tilføjelser: Et tårn i vest og et usædvanligt stort våbenhus mod syd. Kirken er rig på spændende inventar. Helt specielt er et sengotisk "Sankt Hjælper"-krucifiks, som hænger på kirkeskibets nordvæg. Det er en kronet, kjortelklædt Kristus-figur på korset. Desuden findes et korbuekrucifiks fra begyndelsen af 1400-tallet på sin plads over korbuen, mens et samtidigt processionskrucifiks hænger på nordvægens vestlige del. Bevaret er også to fine figurer, der oprindelig stammer fra sidealtre: På sydvæggen hænger Sct. Laurentius og på triumfvæggen (ind mod koret) hænger den kronede Maria med Jesusbarnet. Altertavlen er ret enestående: En sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1475 med malerier på predella og yderfløje fra 1756. Den åbne tavle har en meget figurrig Golgatascene i midtskabet med 40 personer ud over Kristus og englene. Desuden er der på alterfløjene de tolv apostle samt fire helgener: Sct. Vincentius, en bispehelgen, Sct. Laurentius og Johannes Døberen. Maleriet på predellaen forestiller Den sidste Nadver. På den halvlukkede altertavles fløje ses Lidelseshistorien i otte felter, og på den lukkede altertavle ses Opstandelsen og Himmelfarten. Prædikestolen er oprindelig et renæssancearbejde fra omkring 1575, men i første del af 1600-tallet ændret med relieffer af Jesu barndomshistorie og dåb


15.00

Vi fortsætter turen for at besøge Dansk Klokkemuseum. Dansk Klokkemuseum har over 700 klokker af alle slags, lige fra store, gamle kirkeklokker og klokkespil til skibsklokker og dyreklokker fra alle steder i verden. Man må røre og spille på alt. Museet er udvidet med en støberibygning, hvor der støbes bronzeklokker, som kan købes


17.30

Forventet hjemkomst til Hotel Skibelund Krat


19.00

Middag. Herefter friaftenTorsdag d. 08. juli


07.30 - 08.45

Morgenmad


09.00

Morgensamling. Annemarie Morris introducerer Brødremenigheden i Christiansfeld


10.15    

Afgang med bus til Brødremenighedens by Christiansfeld, hvor vi besøger Salshuset og Gudsageren. Herefter tid på egen hånd

  

12.45

Bussen kører os til Den Gamle Grænsekro i Frederikshøj


13.00

Vi spiser en dejlig frokost i de smukke omgivelser på Den Gamle Grænsekro


14.30

Vi besøger Genforenings- og Grænselandsmuseet, som ligger lige på den anden side af vejen. Her får vi en introduktion af en museumsguide og ser den spændende udstilling


15.30

Vi fortsætter turen til Sommersted Kirke


16.00

Vi besøger Sommersted Kirke er en ret særpræget landsbykirke, opført i 1857-58. Den er opført i en slags nyromansk stil af røde mursten med bælter af kvadre fra den tidligere romanske kirke. Den består af skib, et tresidet afsluttet kor mod øst og et tårn mod vest, der for neden er firkantet, men foroven ottekantet og dækket af et kuppelagtigt tag over de otte spidsgavle. Kirkens indre virker lyst og harmonisk. Skibet har træloft og koret et blåmalet, stjernestrøet loft med ribber


18.30

Middag. Herefter hyggelig afslutningsaften med quiz og små overraskelserFredag d. 09. juli


07.30 - 08.45

Morgenmad. Værelserne forlades efter morgenmad


09.00

Vi kører her til morgen til Hoptrup Kirke


09.30

Vi besøger Hoptrup Kirke, som er en markant hvidmalet kirke med blytag. Den fremtræder som en korskirke, men dens oprindelige romanske kerne har fået ikke mindre end seks tilføjelser i gotisk tid: Øst- og vestforlængelse, korsarme i nord og syd, sakristi mod nord og våbenhus mod syd. Altertavlen er fra 1610-20 og den har bevaret maleriet i topfeltet: Jesus på korset. De øvrige malerier: Nadveren, Moses og Paulus er malet i 1773. De tidligere malerier hænger i nordre korsarm. En voldsom barokprædikestol med tilhørende lydhimmel er fra slutningen af 1600-tallet med evangelister og frugtguirlander. Døbefonten er en romansk granitfont


10.30

Vi fortsætter turen med at køre til Starup Kirke, som er Haderslev Stifts ældste kirke. Kirken er en frådstenskirke med meget specielle udsmykninger af kunstneren Wilkens


11.00

Vi besøger Starup Kirke


11.45

Vi fortsætter turen til Årøsund Badehotel, hvor vi spiser en fin frokost i Kejserstuen med udsigt over Årøsund og Lillebælt


14.30

Afgang med fællestransport til Vojens Station, hvorfra der afgår tog kl. 15.31. Herefter vender bussen tilbage til Agerskov, hvorefter der er hjemrejse for resten af deltagerneDer tages forbehold for trykfejl samt ændringer i programmet