Kirker, Klostre og dejlige kroer 15. - 19. august

Kirker, Klostre og dejlige kroer i det historiske Sønderjylland.
Et ophold på Sønderjyllands Seniorhøjskole og Gram Slotskro.
Vi besøger bl.a. Ribe Domkirke, Sankt Catherinæ Kloster, Folding Kirke, Klosterkirken i Løgumkloster samt Nustrup og Løjt Kirke. Vi spiser bl.a. på Skibelund Krat, Agerskov Kro og Etablissement Knapp.


                                                                                                                    15. - 19. august

Kursusleder: Højskolelærer Jimmi Ekløv og forstander Annemarie Morris. Mød også præst og forfatter Ronald Risvig, organist Lasse Meyer Sørensen, organist Aksel Krogslund Olesen og præst Johannes Gjesing


Kursuspris: 4.900,-kr. for dobbeltværelse/ 5.400,- kr. for enkeltværelse, prisen er alt inkl. undtagen drikkevarer. Alle værelser har eget bad og toilet. Man bor på Gram Slotskro men al undervisning, foredrag m.m. foregår på Sønderjyllands Seniorhøjskole, hvor der også er nogle få dejlige værelser med eget bad og toiletDagsprogram:


Mandag d. 15. august


12.30 – 13.00

Ankomst til Sønderjyllands Seniorhøjskole

 

12.25

Fællestransport fra Vojens Station. Husk tilmelding

 

13.00

Frokost i højskolens smukke spisesal

 

13.45

Velkomst i højskolens foredragssal v/ forstander Annemarie Morris


14.30

Vi bliver kørt den korte vej til Gram Kirke

 

14.45 – 16.00
Vi begynder vores odysse rundt til historiske kirker i Sønderjylland i det nære. Vi skal besøge Gram Kirke, som også kaldes Sct. Vincents Kirke en af de gamle romanske kirker fra 1200-tallet. Her skal vi se noget af middelalderinventaret fra den nedlagte Sct. Thøgers Kirke og vi mødes med sognepræst Johannes Gjesing, der fortæller og viser rundt

 

16.30

Indkvartering på Gram Slotskro

 

18.00

Aftensmad på højskolen

 

19.30 – 20.30

Sangaften med organist Lasse Meyer Sørensen. Herefter aftenkaffe med kage


 

Tirsdag d. 16. august


07.30

Morgenmad på Slotskroen

 

09.00 – 09.45

Morgensamling i højskolens foredragssal

 

10.00 – 11.50

Forstander Annemarie Morris holder foredrag om moderne dansk kirkekunst som optakt til eftermiddagens besøg i Folding Kirke, hvor vi skal se kunst af Maja Lisa Engelhardt, og i Ribe Domkirke, hvor vi skal se Carl Henning Petersens store udsmykning og Maja Lisa Engelhardts udsmykning i Sankt Catherinæ Kloster

 

12.00

Frokost i højskolens spisesal

 

13.30 – 17.00

Vi begynder vores tur med at køre til Folding Kirke. Den nuværende kirkebygning er opført i 1897-98 på et sted, hvor der beviseligt har været religiøs aktivitet siden oldtiden. Inden for kirkegårdens areal har der ligget 4 gravhøje, hvoraf de 2 stadig findes. Kirkegården omkranses af et bredt kampestensdige bevokset med græs og urter, og der er en fantastisk udsigt mod syd over Kongeåens dal. Kirkebygningen er tegnet af arkitekt Johan Christian Fussing fra Kolding, og opført i røde teglsten med en række finurlige detaljer. I 1978 er det indvendige af Folding Kirke istandsat. Mest markant er anvendelsen af den gamle altertavle fra 1634 som ramme om Sven Havsteen-Mikkelsens moderne billede af Kristus stiller stormen. i 2018 har Folding Kirke fået et vævet altertæppe, der er inspireret af Havsteen-Mikkelsens altertavle og dens formsprog. Tæppet er vævet i Paris, og er designet af Maja Lisa Engelhardt.


Vi kører til Danmarks bedst bevarede middelalderby, Ribe, hvor vi ikke bare skal se den smukke domkirke, men også Sankt Catherinæ Kloster, det gamle dominikanerkloster og hospital samt den velbevarede smukke klostergård. Vi skal også høre om Sankt Catherina brønden, som står midt på torvet foran kirken og Hein Heinsens nye skulptur af Sankt Ansgar. Der bliver også tid på egen hånd til at nyde den smukke by

 

17.00

Vi kører fra Ribe for at spise aftensmad i det historiske Skibelund Krat

 

18.00 – 19.30

Middag i Skibelund Krat

 

19.30

Vi kører med bussen tilbage til Gram, hvor vi serverer aftenkaffe og kage inden vi siger tak for i dagOnsdag d. 17. august


07.30

Morgenmad på Slotskroen

 

09.00 – 09.45

Morgensamling i højskolens foredragssal

 

10.00 – 11.50

Højskolelærer Jimmi Ekløv: ”Cistercienserne, Løgumkloster og Europas forandring i middelalderen”. Foredraget er optakt til eftermiddagens tur

 

12.00

Frokost i spisesalen

 

14.00

Afgang med bus til Løgumkloster Kirke

 

15.00 – 16.00

Besøg i Løgumkloster kirke, hvor vi fortæller og viser rundt

 

16.00 – 17.00

Vi drikker kaffe og spiser lagkage på Centralhotellet i Løgumkloster

 

17.30 – 18.00

Vi deltager i aftensang med nadver i Løgumkloster Kirke.

 

18.00

Afgang med bus til Agerskov Kro, hvor vi skal spise dejlig aftensmad

 

18.30 – 19.30

Aftensmad på Agerskov Kro

 

19.30

Vi vender tilbage til højskolen

 

20.00 – 21.00

Præst og forfatter Ronald Risvig: Humor og evangelium i Matador

Herefter aftenkaffeTorsdag d. 18. august

           

07.30

Morgenmad på Slotskroen

 

09.00 – 09.45

Morgensamling i højskolens foredragssal

 

10.00 – 11.50

”Valfart og skibsfart”. Som optakt til dagens program holder højskolelærer Jimmi Ekløv foredrag om valfart, som optakt til besøget i Nustrup Kirke og forstander Annemarie Morris fortæller om Løjt Land og skibsfarten, som var med til at skabe den smukke Løjt Kirke, som vi skal besøge

 

12.00

Frokost i højskolens spisesal

 

14.00

Vi tager på tur til Nustrup Kirke, Løjt Land og Løjt Kirke

 

14.30

Vi besøger Nustrup Kirke, som er en af Domprovstiets største kirker. En markant og statelig kirke, der består af romansk skib, kor og apsis med to sengotiske tilføjelser: Et tårn i vest og et usædvanligt stort våbenhus mod syd. Kirken er rig på spændende inventar. Helt specielt er et sengotisk "Sankt Hjælper"-krucifiks, som hænger på kirkeskibets nordvæg. Det er en kronet, kjortelklædt Kristus-figur på korset. Desuden findes et korbuekrucifiks fra begyndelsen af 1400-tallet på sin plads over korbuen, mens et samtidigt processionskrucifiks hænger på nordvægens vestlige del. Bevaret er også to fine figurer, der oprindelig stammer fra sidealtre: På sydvæggen hænger Sct. Laurentius og på triumfvæggen (ind mod koret) hænger den kronede Maria med Jesusbarnet. Altertavlen er ret enestående: En sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1475 med malerier på predella og yderfløje fra 1756. Den åbne tavle har en meget figurrig Golgatascene i midtskabet med 40 personer ud over Kristus og englene. Desuden er der på alterfløjene de tolv apostle samt fire helgener: Sct. Vincentius, en bispehelgen, Sct. Laurentius og Johannes Døberen. Maleriet på predellaen forestiller Den sidste Nadver. På den halvlukkede altertavles fløje ses Lidelseshistorien i otte felter, og på den lukkede altertavle ses Opstandelsen og Himmelfarten. Prædikestolen er oprindelig et renæssancearbejde fra omkring 1575, men i første del af 1600-tallet ændret med relieffer af Jesu barndomshistorie og dåb

 

15.10

Vi fortsætter turen til halvøen Løjt ved Åbenrå. Halvøen er kendt for sit smukke bakkede morænelandskab med de fantastiske udsigter over Åbenrå Fjord.

 

15.40

Vi skal se den store landsbykirke i Løjt Kirkeby med Sønderjyllands største sengotiske altertavle, et fantastisk, guldbelagt træskærerarbejde. Her er hele frelseshistorien fortalt i de smukkeste udskårne detaljer. I kirken skal vi også se malerierne af Eckersbergs læremester, Jes Jessen, som her har udført en smuk billedbibel.

Efter Løjt Kirke kører via Løjt Dyrhave til Etablissement Knapp, som går tilbage til 1890erne. Alt sammen placeret ved et gammelt møllested, som går tilbage til middelalderen. Her skal vi spise en udsøgt middag.

Efter kirkebesøget kører vi en smuk tur ud igennem det bakkede landskab med smukke gårde, huse og udsigter

 

18.00 – 20.30

Middag på Etablissement Knapp et af Sønderjyllands fineste spisesteder ejet af skibsreder Jebsen og dygtigt drevet af Knapp familien gennem mere end 30 årFredag d. 19. august


07.30 – 09.00

Morgenmad på Slotskroen samt udtjekning af værelser. Bagagen bringes til højskolen

 

09.00 – 09.45

Morgensamling i foredragssalen samt farvel og tak for denne gang.


Fællestransport afgår til Vojens Station kl. 09.50. Passer til togafgang 10.30
Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i programmet