2. - 06. oktober - Besat af Besættelsen 1940 – 1945

”Besat af Besættelsen 1940 – 1945”

I perioden mandag den 2. oktober til fredag den 6. oktober 2023 med Sønderjyllands Seniorhøjskole på Natur og Kultur Højskolen i Toftlund

                                                                                     02. - 06. oktober 2023

Kursusleder: Niels Ole Frederiksen


Kursuspris: 5.200,-kr. for dobbeltværelse/ 5.700,- kr. for enkeltværelse og 2.600,-kr. som dagkursist (Kursus uden overnatning og morgenmad)


Prisen er alt inklusiv undtagen drikkevarer.


På Natur- og kulturhøjskolen har vi gode bad- og toiletforhold. To værelser deles om et bad og toilet. Har du et særligt behov for eget bad og toilet, så henvend dig til kontoret, og vi vil forsøge at imødekomme dit ønske.


”Besat af Besættelsen”

Perioden 1940-45 er stadig genstand for stor opmærksomhed og debat. Det historiske materiale er, efterhånden som arkiver bliver åbnet og hidtil ukendt kildemateriale dukker op, med til at skabe avisoverskrifter og nyheder som oftest blæses stort op i de danske medier. Denne fortsatte interesse og sejlivethed kan kun betyde, at besættelsestiden, stadig i dag har relevans for danskerne.

 

Interessen for datidens valg og handlinger, er med til at forme den nationale identitet. Besættelsens historie hjælper os til at forstå, hvem vi var, og derved hvem vi er blevet. Den giver os et stabilt grundlag til at forstå andre.

 

Det er debatten om Besættelsens begivenheder og personer, der holder interessen for emnet i live. De løbende diskussioner i medierne vækker vor nysgerrighed til at ville vide mere og ansporer os derved til videre undersøgelser. Det er årsagen til, at ”Sønderjyllands Seniorhøjskole” udbyder endnu et ugekursus med titlen ”Besat af Besættelsen.”

 

Vi vil belyse perioden set med nutidens øjne. Derfor har vi inviteret en række personer, som beskæftiger sig med det historiske stof, set ud fra forskellige synsvinkler. Alle de medvirkende har det til fælles, at de er levende optaget af perioden, og at de kan formidle deres viden så alle, uanset forudsætning, kan deltage i dette højskolekursus. Kurset retter blikket mod de datidige aktører og sætter dermed Besættelsen og efterkrigsperiodens begivenheder i historisk perspektiv. 

 

Dette kursus henvender sig alle som gerne vil vide mere om besættelsestidens historie og gerne vil mødes med andre for hvem historien om denne periode er blevet en besættelse!

Dagsprogram:

 

Mandag d. 02. oktober

 

11.00

Ankomst indkvartering til Natur og Kulturhøjskolen i Toftlund


12.00

Frokost


13.30

Velkomst v/Forstander Annemarie Morris

Introduktion til ”Besat af Besættelsen” v/kursusleder Niels Ole Frederiksen


15.00

Kaffe/te


15.30

”Mine bedste fortællinger om Besættelsen” v/Poul Henrik Jensen, Ribe


18.00

Aftensmad


20.00

”Singapore faldt, men Sdr. Felding holdt” v/Niels Ole FrederiksenTirsdag d. 03. oktober

 

07.30 - 09.00

Morgenmad


09.00

Morgensamling ved Niels Ole


09.45

”I dødens fodspor” en dobbeltfortælling om MF Villy Fuglsang og den jødiske dreng Michael Tauber og deres ophold i KZ-Stutthof 1943 – 45. V/Niels Ole Frederiksen


12.00

Frokost


14.00

”2. oktober 1943 – og tiden derefter” v/Fhv. højskoleforstander Georg Bendix, Gram


18.00

Aftensmad


20.00

”Skæbnefortællinger om Besættelsen” v/højskolelærer Jimmi Ekløv, ToftlundOnsdag d. 04. oktober

 

07.30

Morgenmad


08.45

Tur til Flensborg – ”Den sidste Rigshovedstad i 3. rige” med et evt. besøg* på Mürvik Marinestation hvor ”Rigskansler og storadmiral Karl Dönitz kapitulerer” v/Mogens Rostgaard


13.30

Frokost i Toftlund


16.00

Film i Toftlund Bio: ”Når befrielsen kommer” 'Når befrielsen kommer" er inspireret af virkelige hændelser, foregår i tiden op til 2. verdenskrigs afslutning og månederne efter


18.30

Aftensmad


20.00

FriaftenTorsdag d. 05. oktober


07.30 - 09.00

Morgenmad


09.00

Morgensang v/Niels Ole


09.45

”Churchills liv og virke” v/lektor Jørgen Buch, Haderslev


12.00

Frokost


14.00

”Blod og jord” v/cand.mag. Jørn Tranekjær Andreasen, Aarhus.  

En dokumentarisk fortælling om fire skæbner i det dansk-tyske grænseland i tiden omkring 2. verdenskrig. De tilhører henholdsvis det tyske og det danske mindretal på hver sin side af grænsen, men trækker alle af forskellige årsager i tysk uniform for at slås for Nazi-Tyskland, hvorved de ender som kastebolde i et spil, de ikke selv er herrer over, og må forvalte deres skæbne bedst muligt under de givne omstændigheder.


18.30

Afslutningsmiddag med forskellige indlæg.Fredag d. 06. oktober


07.30 - 09.00

Morgenmad


09.00

Morgensang og samtale om kursets indhold.


09.30

Afrejse og tak for denne gang.

 

*Da vi i skrivende stund endnu ikke har fået tilladelse til at komme ind på Marinestation Mürvik, tages der forbehold for at besøget kan gennemføres.Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i programmet